Estonia-ngî

Estonia-ngî (eesti keel) he Estonia ke koet-ngî, yok-yû yit-pak yit-sṳ̍p-van ngìn sṳ́-yung, yok kiú-sṳ̍p-van ngìn chok-vi mû-ngî sṳ́-yung, su̍k-yî Ural Ngî-ne ke Fûn-làn-Ugria Ngî-chhu̍k, chui chiap-khiun Fûn-làn-ngî, liá lióng-chúng ngî-ngièn cho-tet siông-thûng. Estonia-ngî mû-yîm fûng-fu. Ngî-fap fî-sòng fu̍k-chha̍p, yû sṳ̍p-si chúng.

Other Languages

Copyright