Fars-sén

Fap-ngì-sṳ̂-sén.
Fap-ngì-sṳ̂-sén.

Fap-ngì-sṳ̂-sén (Pô-sṳ̂-ngî: استان فارس, Ostân e Fârs) he Yî-lóng Sâm-sṳ̍p ke sén-fun chṳ̂-yit. Mien-chit 122,608 phìn-fông kûng-lî, chhai só-yû sén-fun chûng phài-hàng thi sṳ̍p-sâm. Ngìn-khiéu yok 4,596,658 (2011-ngièn sú-kí); Sú-fú vi-yî Sat-là-chṳ́.

Copyright