Kî-chhèn chṳn-khièn

Kî-chhèn chṳn-khièn (Yîn-ngî yi̍t-miàng: Municipality) he chṳ́ yit-ke koet-kâ nui chui kî-chhú ke chṳn-fú kî-kèu, thûng-sòng he tui yin ke kî chhèn Hàng-chṳn-khî ke hàng-chṳn tân-vi. Chhai m̀-thùng koet-kâ fe̍t thi-khî fi yû m̀-thùng ke chhṳ̂n-fû.

  • Chhai Chûng-koet Thai-liu̍k, he chṳ́ hiông, chṳ́n, Sṳ-hot-khî, kì he sông yit kip thi-fông chṳn-fú (yen, Yen-kip-sṳ) ke chû-sṳ̀n phu-fûn.
  • Chhai Ngit-pún, he sṳ, thín, chhûn, kì he tû tho fú yen ke chû-sṳ̀n phu-fûn.
  • Chhai Tan-ma̍k, kì he kommune.
  • Chhai Shuì-tién, kì he Kommun.
  • Chhai Hòn-koet, kì he sṳ, khiùn, Chhṳ-chhṳ-khî.
  • Chhai Thòi-vân, kì he Chhṳ̍t-hot-sṳ, sṳ lâu li su̍k-yî lâu yen ke hiông, chṳ́n, sṳ.
  • Chhai Hò-làn, kì he gemeente
  • Chhai Shuì-sṳ, kì he Gemeinde (Tet), commune (fap), comune (yi), vischnanca (lò)
  • Chhai Ngi-thai-li, kì he sṳ chṳ́n (comune)

Copyright