פטרוכימיה

בית זיקוק פטרוכימי ב מחוז פאלקריק, סקוטלנד
בתי הזיקוק בחיפה

פטרוכימיה היא ענף תעשייתי העוסק בהפקה וייצור מוצרים כימיים שמקורם בעיקר בדלקים מאובנים, כגון נפט, גז טבעי או פחם, ולעיתים אף מביומסה, כגון תירס או קנה סוכר.

מוצרים פטרוכימיים מסווגים לשלוש קבוצות בהתאם למבנה הכימי שלהן:

Copyright