210-219 לפנה"ס

שימו לב: ערך זה מכיל אירועים מן השנים 219 – 210 לפנה"ס

210 לפנה"ס: צבא הטרקוטה, צבא עשוי טרקוטה המורכב מיותר מ-7,000 דמויות חיילים בגודל טבעי, נקברו יחד עם הקיסר הראשון ב שושלת צ'ין
"ארכימדס מהורהר", ציור של דומניקו פטי


Copyright