13. awgusta

13. awgusta abo 13. žnjenca je 225. dźeń gregorianiskeje protyki (226. w přestupnych lětach), tuž wostawa hišće 140 dnjow hač do kónca lěta.

  • 1961: Započatk natwarjenja Berlinskeje murje.
  • 1894: Handrij Kerk – serbski kubler, sejmski zapósłanc
  • 1913: August Bebel – němski socialistiski politikar a publicist, sobuzałožer SPD
  • 1915: Jan Rječka – serbski wučer, hudźbny prócowar
  • katolski: Jana Berchmansa
  • ewangelski: Radegundy

Other Languages

Copyright