Wikipédia:Helyesírás

Alapelv: Az AkH szerepéről a huwikin

A magyar Wikipédiában minden külön szavazással nem szabályozott kérdésben az AkH az irányadó. Indoklás: a Wikipédiának nem feladata, hogy a magyar helyesírás rendszerét kialakítsa vagy megváltoztassa, és erre szakmai kapacitása sincs. Rendelkezésünkre áll az erre illetékes testület, a Magyar Tudományos Akadémia szabályzata, tehát azt minden külön értesítés helyett egyszerűen a Wikipédiában érvényes helyesírási irányelvnek tekintjük.

Kiegészítés · Amennyiben akár szabályértelmezés-ügyben, akár a szabályzat által nem szabályozott területeken, akár speciálisan wikijellegű probléma esetében nem alakul ki egyetértés a nyelvi kocsmafalon, külső szakértőt kérünk föl, lehetőleg az MTA Nyelvtudományi Intézetéből,[1] illetve a szakmailag illetékes intézményből, ha szaknyelvi helyesírási kérdés merül fel. Abban a nem várt esetben, ha a szakértői állásfoglalás birtokában sincs egyértelmű helyzet, netán ellentmondanak egymásnak a szakértői vélemények, ad hoc szavazással kiegészítjük az irányelvet a Wikipédia saját céljainak megfelelően (lásd erről alább a megfelelő szakaszt).

Az AkH és az OH viszonya

Tekintve, hogy az akadémiai helyesírás legfrissebben publikált változata az AkH, amennyiben ellentmondás tapasztalható a korábbi kiadások, helyesírási szótárak és útmutatók, valamint az AkH között, akkor az AkH az irányadó.

Nem latin betűs írásrendszerek átírása

A további viták elkerülése érdekében rögzítjük, hogy az idegen nevek átírásánál az AkH és az OH ajánlásai szerinti magyaros írásmódot követjük.[2]

A speciális Wikipédia-szabályozás szükségességének esetei

A fenti alapelvtől három esetben lehetséges eltérés:

  1. azon kérdésekben, melyeket az AkH nem szabályoz;
  2. amennyiben ellentmondásos a szabályozás, és értelmezésre szorul (az ilyen esetek megtárgyalására szolgál többek között a nyelvi kocsmafal);
  3. különösen indokolt esetben, amikor a wikis környezet valamiért megkívánja az eltérést, vagy ha a közösség úgy határoz, hogy egyes pontokban más szabályt kíván követni.[3]

Földrajzi nevek

Copyright