Enero 13

Ti Enero 13 ti maika-13 nga aldaw ti tawen iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 352 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen (353 kadagiti bisiesto a tawen).

Other Languages

Copyright