Hulio 22

Ti Hulio 22 ti maika-203 nga aldaw ti tawen (maika-204 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 162 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Other Languages

Copyright