Hulio 31

Ti Hulio 31 ti maika-212 nga aldaw ti tawen (maika-213 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 153 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Other Languages

Copyright