Mayo 22

Ti Mayo 22 ti maika-142 nga aldaw ti tawen (maika-143 kadagiti bisiesto a tawen) iti kalendario a Gregoriano. Adda pay 223 nga al-aldaw ti nabati aginggana intono maungpot ti tawen.

Other Languages

Copyright