relma'i 11moi

ni'o 11 la remast. cu 11moi djedi fi'o masti la remast. noi ke'a cu remoi masti .i 10 la remast. cu purlamdei .ije 12 la remast. cu bavlamdei

ni'o di'e cu liste le fasnu de'i lo 11moi jaurbeima'i bo djedi .i

  • de'i lo 1919moi la'o dy. Friedrich Ebert dy. noi ke'a cu cmima la'o dy. SPD dy. cu cuxna lo dotyja'a
  • de'i lo 2006moi la'o gy. Dick Cheney gy. noi ke'a cu merko vipja'a cu selsnuti lenu lenu ri cecla la'o gy. Harry Whittington gy. cu xrani ri folo leri flira [na gendra]

ni'o di'e cu liste le jbena fasnu de'i lo 11moi jaurbeima'i bo djedi .i

  • de'i lo 1919moi la'o zoi. Eva Gabor zoi. noi ke'a cu skina xeldraci cu jbena fo la'o zoi. Hungary zoi. to mrobi'o de'i lo 1995moi toi .i
  • de'i lo 1961moi la'o gy. Carey Lowell gy. noi ke'a cu merko skina xeldraci cu jbena
  • de'i lo 1992moi la'o zoi. Taylor Lautner zoi. noi ke'a cu merko skina bo xeldraci cu jbena
  • de'i lo 1976moi la'o gy. Lee J Cobb gy. noi ke'a cu merko skina xeldraci cu mrobi'o to jbena filo 1911moi toi

Other Languages

Copyright