გუანშები

გუანშის სტატუა

გუანშები — ამჟამად განადგურებული როგორც ცალკე ეთნოსი. იყვნენ კანარის კუნძულების პირველი მოსახლეები. სავარაუდოდ ძვ. წ. 1000–100 წლებში გადმოსახლდნენ აფრიკის კონტინენტიდან. მათი კულტურული და სამეცნიერო მიღწევებიდან დღემდე მხოლოდ უმნიშვნელო ნარჩენებია შემორჩენილი.

  • Alfred W. Crosby, Ecological Imperialism: The Biological Expansion of Europe, 900–1900, 1993
  • John Mercer, The Canary Islanders: Their History, Conquest & Survival, 1980

Copyright