Таңдау арқылы сұрыптау

Таңдау арқылы сұрыптау

Таңдау арқылы сұрыптау - бұл сұрыптаудың ең қолайлы түрі. Әдетте бұл әдіс кестені реттеуді қажет еткен адам ойына ең бірінші келеді. Бұның мәні мынада, мысалы n элементтен тұратын А сандар массиві берілген. Оны таңдау әдісін қолданып элементтерінің өсуі бойынша сұрыптау қажет.

  1. Өлшемі n болатын А массивін толтыру және экранға шығару;
  2. i:=1;
  3. Индекс i-ден басталатын массив элементтерінің ішінен ең кішісін (индексі j) таңдап алу;
  4. A[i] және A[j] элементтерінің орындарын ауыстыру;
  5. i:=i+1 мәні үшін i:=n болғанға дейін 3 және 4 қадамдарды қайталау;
  6. Сұрыпталған А массивін экранға шығару.
Таңдау арқылы сұрыптау


Бұл программада берілген массив бөлігінің ең кіші элементінің индексін(рет нөмірін) табатын MinMas(j) функциясы пайдаланылған. Функцияның j параметрінің мәні массив бөлігінің бірінші элементтерінің рет нөмірін (соңғысы n) көрсетеді.

Copyright