ಜುಲೈ ೨೨

ಜುಲೈ ೨೨ - ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ದಿನ. ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ೨೦೩ನೇ ದಿನ (ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೨೦೪ನೇ ದಿನ). ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ಜುಲೈ ೨೦೨೧


  • ೧೨೯೮ - ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‍ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಫಾಲ್‍ಕರ್ಕ್ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ರಾ ಮೊದಲನೇ ಎಡ್ವರ್ಡ್ನ ಸೈನ್ಯೆ ವಿಲಿಯಮ್ ವಾಲೇಸ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿನ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಸೈನ್ಯೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.
  • ೧೯೭೨ - ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲನೇ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಲಿಸದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಧ್ವಂಸ.

ಆಳಲಾಖ್ಶ್ಂಶ್ಂಂ ಶ್..ಶ್.'ಆ.ಆಶ್X೧'ಆಆ


Other Languages

Copyright