ನವೆಂಬರ್ ೮

ನವೆಂಬರ್ ೮ - ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಎಂಟನೆ ದಿನ, ಮತ್ತು ವರ್ಷದ ೩೧೨ನೇ ದಿನ(ಅಧಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೧೩ನೇ ದಿನ).

ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:ನವೆಂಬರ್ ೨೦೨೦
Other Languages

Copyright