Išrinkimo rikiavimo algoritmas

Animacija, vaizduojanti išrinkimo rikiavimo algoritmą

Išrinkimo algoritmas (angl. selection sort) – vienas iš paprasčiausių rikiavimo algoritmų. Pagrindinis principas – minimalų elementą reikia rašyti į pirmą duomenų sekos vietą, tada taikyti tą patį principą posekiui be pirmojo elemento ir t. t.

Algoritmas priklauso „brutalios jėgos“ algoritmams, bet dažnai naudojamas labai ilgiems įrašams su trumpais laukais rikiuoti. Algoritmo vykdymo metu kiekvienas iš elementų bus perkeltas į kitą vietą ne daugiau kaip vieną kartą.

Algoritmas naudoja apie N²/2 lyginimų ir N keitimų, taigi sudėtingumas yra O(N²).

Pavyzdys Pascal kalba:

Pavyzdys C++ kalba:

Copyright