Karso sutartis

Užkaukazės TSR ir Turkijos siena pagal Karso sutartį

Karso sutartis buvo sudaryta 1921 m. spalio 13 d. Karso mieste tarp Armėnijos TSR, Azerbaidžano TSR ir Gruzijos TSR iš vienos pusės ir Turkijos iš kitos pusės. Sudarant sutartį dalyvavo Rusijos TSFR, ji parengta pagal 1921 m. kovo 16 d. pasirašytą RTFSR ir Turkijos Maskvos sutartį sušauktoje konferencijoje. Sutartis susideda iš preambulės, 20 straipsnių ir 3 priedų.

Copyright