Konfiskavimas

Konfiskavimas (konfiskacija; lot. confiscatio, con + fiscus) - neatlygintinis turto paėmimas valstybės nuosavybėn; baudžiamojo poveikio priemonė.

Turto konfiskavimas Lietuvoje yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką, jo bendrininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn (LR baudžiamasis kodeksas, 72 straipsnis „Turto konfiskavimas“, 1 d.).

Konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Teismas privalo konfiskuoti (LR BK 72 str. 2 d.):

  • perduotus kaltininkui ar jo bendrininkui nusikalstamai veikai padaryti pinigus ar kitus materialią vertę turinčius daiktus;
  • darant nusikalstamą veiką panaudotus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus;
  • iš nusikalstamos veikos gautus pinigus ir kitus materialią vertę turinčius daiktus.

Kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims perduotas turtas konfiskuojamas nepaisant to, ar tie asmenys patraukti baudžiamojon atsakomybėn, jeigu (LR BK 72 str. 3 d.):

  • turtas jiems buvo suteiktas nusikalstamai veikai daryti;
  • įgydami turtą, jie žinojo arba turėjo ir galėjo žinoti, jog šis turtas, pinigai ar už juos naujai įgytos vertybės yra gautos iš nusikalstamos veikos.

Kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims perduotas turtas gali būti konfiskuojamas neatsižvelgiant į tai, ar turtą perdavęs asmuo yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, jeigu šis asmuo turėjo ir galėjo žinoti, kad tas turtas gali būti panaudotas darant sunkų ar labai sunkų nusikaltimą (LR BK 72 str. 4 d.).

Kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių, teismas iš kaltininko, jo bendrininkų ar kitų LR BK 72 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą (LR BK 72 str. 5 d.).

Nepilnamečiams taikomas tik LR BK 72 str. 2 ir 3 dalyse numatytas privalomas turto konfiskavimas.

Teismas, skirdamas turto konfiskavimą, turi nurodyti konfiskuojamus daiktus arba konfiskuojamo turto vertę pinigais[1].

Copyright