Oficialusis leidinys

Oficialusis leidinys (OL, viešasis leidinys, oficialusis biuletenis) – periodinis leidinys, kuriame skelbiami valstybės, savivaldybės ar tarptautinės organizacijos dokumentai, teisės aktai (pvz., įstatymai, sutartys). Lietuvoje OL yra „Valstybės žinios“ (jame skelbiami įstatymai, tarpt. sutartys ir kt.), jo priedas - „Informaciniai pranešimai“ (jame skelbiami valdymo įstaigų aktai, konkursų į valstybės tarnybą skelbimai ir kt.).

Leidinį paprastai sudaro kelios dalys. Vienoje skelbiami teisės aktai, kitoje – informacija bei skelbimai, priedai, pasiūlymai viešosioms sutartims sudaryti (pvz., viešieji pirkimai).

Copyright