Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis ir Eiropas Savienības oficiālā avīze. Tā tiek izdota kopš Nicas līguma stāšanās spēkā 2003. gada 1. februārī. Tā tiek izdota katrā no 23 ES oficiālajām valodām.

Šis Vēstnesis aizvieto agrāk (līdz 1952.g. 30.decembrim) izdoto Eiropas Ogļu un Tērauda Savienības Oficiālo Vēstnesi. Izdevums tika pārdēvēts par Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi sakarā ar Eiropas Savienības nodibināšanu.

Vēstnesis satur divas sērijas:

  • L sērija, kas satur ES likumdošanu ieskaitot ES regulas, ES direktīvas, lēmumus, rekomendācijas un viedokļus.
  • C sērija, kas satur ziņojumus un paziņojumus, ieskaitot Eiropas Kopienu Tiesas un Pirmās instances tiesas lēmumus.

Ir arī papildus S sērija, kurā publicē ielūgumus uz konkursiem (tenderiem).


Copyright