Palīguzsvars

Palīguzsvars ir valodas vienības sekundārs izcēlums, kas ir vājāks par galveno uzsvaru, kas latviešu valodā parasti ir uz pirmās zilbes. Starptautiskajā fonētiskajā alfabētā palīguzsvaru apzīmē ar [ˌ]. Latviešu valodā, lai būtu palīguzsvars, vārdā jābūt vismaz trīs zilbēm, piemēram, vārdā ⟨meitenīte⟩ ar palīguzsvaru izceļ trešo zilbi – [ˈmɛiteˌniːte].[1]

Daži autori norāda, ka palīguzsvars pirms pēdējās zilbes igauņu, latviešu un ziemeļžemaišu valodās ir iespējams tikai tad ja tā ir gara[2] (respektīvi, bimoraiska jeb "smaga"), piemēram:

  • latviešu [ˈdāvana][ˈdāvaˌnā]
  • igauņu [ˈosava] ("prasmīgs" ģen. vsk.) – [ˈosaˌvat] (part. vsk.)
  • žemaišu [ˈdûobẹla] ("āboliņš" ģen. vsk.) – [ˈdúobẹˌlôu] (dat. vsk.)

Other Languages

Copyright