Затворена самогласка

Табела на самогласки по МФА
Предни Речиси​предни Средни Речиси​задни Задни
Затворени
Blank vowel trapezoid.svg
i y
ɨ ʉ
ɯ u
ɪ ʏ
ɪ̈ ʊ̈
ʊ
e ø
ɘ ɵ
ɤ o
ø̞
ə
ɤ̞
ɛ œ
ɜ ɞ
ʌ ɔ
æ
ɐ
a ɶ
ä
ɑ ɒ
Речиси затворени
Полузатворени
Средни
Полуотворени
Речиси отворени
Отворени
Самогласките во парови се: незаоблена • заоблена

Помош за МФА • легенда • табела • Loudspeaker.svg табела со звуци • погл.

Затворена самогласка е вид на самогласен глас во извесни јазици. Карактеристично за предната самогласка е тоа што јазикот се става што е можно поблиску до горниот ѕид на устата без да направи препрека која би ја направила согласка. Понекогаш се нарекуваат и високи самогласки бидејќи јазикот се подига високо при нивната творба.[1]

Во македонскиот јазик, затворени самогласки се и и у.[1] Според Меѓународната фонетска азбука (МФА), постојат следниве затворени самогласки:

Во контекст на фонологијата на даден јазик, „висока самогласка“ може да биде секоја согласка што е позатворена од средна. За високи може да се сметаат полузатворените, речиси затворените и затворените самогласки.

  1. 1,0 1,1 Кепески, Круме (1990). Граматика на македонскиот литературен јазик (изд. X.). Скопје: Просветно дело. стр. 61.

Copyright