മാർച്ച് 25


ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം മാർച്ച് 25 വർഷത്തിലെ 84 (അധിവർഷത്തിൽ 85)-ാം ദിനമാണ്.

  • 1655 - ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജൻസ്, ശനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമായ ടൈറ്റനെ‍ കണ്ടെത്തി.
  • 1971 - പാകിസ്താൻ പട്ടാളം, കിഴക്കൻ പാകിസ്താനെതിരെ (ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്) ഓപ്പറേഷൻ സെർച്ച്‌ലൈറ്റ് എന്ന സൈനികാ‍ക്രമണം ആരംഭിച്ചു.
  • 1995 - വിക്കിവിക്കിവെബ് എന്ന ആദ്യ വിക്കി, വാർഡ് കണ്ണിങ്ഹാം പുറത്തിറക്കി.

2008 - നാടകാചാര്യൻ കെ.ടി മുഹമ്മദ് അന്തരിച്ചു.

Other Languages

Copyright