पोप युजीन चौथा

युजीन चौथा (इ.स. १३८३:व्हेनिस, इटली - २३ फेब्रुवारी, इ.स. १४४७:रोम, इटली) हा पंधराव्या शतकातील पोप होता.

याचे मूळ नाव गॅब्रिएल कॉन्दुल्मेर होते.


Copyright