मार्च १५

मार्च १५ हा ग्रेगरी दिनदर्शिकेनुसार वर्षातील ७४ वा किंवा लीप वर्षात ७५ वा दिवस असतो.


इ.स.पू. पहिले शतक

  • ४४ - रोमन सेनेटमध्ये मार्कस जुनियस ब्रुटस डेसिमस जुनियस ब्रुटस व इतर सेनेटरांनी जुलियस सीझरची हत्या केली.

सोळावे शतक

  • १५४५ - ट्रेंटच्या समितीची पहिली बैठक.

अठरावे शतक

एकोणिसावे शतक

विसावे शतक

एकविसावे शतक


मार्च १३ - मार्च १४ - मार्च १५ - मार्च १६ - मार्च १७ - (मार्च महिना)

Other Languages

Copyright