Vokal belakang

Vokal belakang ialah sejenis bunyi vokal yang mana lidah ditempatkan di belakang sekali dalam mulut tanpa menghasilkan penjerutan yang akan menghasilkan konsonan. Adakalanya, bokal belakang digelar vokal gelap kerana kedengaran lebih gelap berbanding vokal depan.[1] Vokal-vokal belakang yang dikenal pasti oleh Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) ialah:

  1. ^ Tsur, Reuven (February 1992). The Poetic Mode of Speech Perception. Duke University Press. m/s. 20. ISBN 0822311704.

Copyright