Vokal sempit

Vokal sempit ialah sejenis bunyi vokal yang terdapat dalam kebanyakan bahasa lisan, yang mana lidah didekatkan dengan lelangit mulut tanpa menghasilkan pencerutan yang akan menghasilkan konsonan. Adakalanya, vokal sempit dipanggil vokal tinggi kerana kedudukan lidah yang tinggi dalam mulut.

Enam vokal sempit yang dikenal pasti dalam Abjad Fonetik Antarabangsa adalah seperti berikut:

Copyright