၂၁ နိုဝင်ဘာ

နိုဝင်ဘာလ၊ (၂၁)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၃၂၅)ရက်မြောက် (ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်လျှင် (၃၂၆)ရက်မြောက်)) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၄၀) ရက် ကျန်သေးသည်။

Other Languages

Copyright