၃၁ ဇူလိုင်

ဇူလိုင်လ၊ (၃၁)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၂၁၂)ရက်မြောက် (ရက်ထပ်နှစ် ဖြစ်လျှင် (၂၁၃)ရက်မြောက်) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၁၅၃) ရက် ကျန်သေးသည်။

Other Languages

Copyright