၇ ဧပြီ

ဧပြီလ၊ (၇)ရက်နေ့ သည် ဂရီဂေါရီးယန်းပြက္ခဒိန်အရ တစ်နှစ်တာ၏ (၉၇)ရက်မြောက် (ရက်ထပ်နှစ်ဖြစ်လျှင် (၉၈)ရက်မြောက်)) နေ့ရက် ဖြစ်သည်။ ယင်းတစ်နှစ်တာ ကုန်ဆုံးရန် ရက်ပေါင်း (၂၆၈) ရက် ကျန်သေးသည်။

Other Languages

Copyright