Tlachicōnti 22

<< Tlachicōnti 2007 >>
Hu Ya Te Qu Tl
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
MMVII · 8 ācatl
Tlachicōnti 22 occequīntīn xiuhpan
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Tlachicōnti 22 ītōcā inic mahtlācpōhualonēyi tōnalli (203 auh 204 īpan huēytlaōntic xihuitl) īpan cē xihuitl. Nozan cateh chicuēypōhualomōme tōnalli (162) xiuhpan.

Other Languages

Copyright