Tlachicōnti 31

<< Tlachicōnti 2007 >>
Hu Ya Te Qu Tl
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
MMVII · 8 ācatl
Tlachicōnti 31 occequīntīn xiuhpan
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

Tlachicōnti 31 ītōcā inic mahtlācpōhualmahtlāctli omōme tōnalli (212 auh 213 īpan huēytlaōntic xihuitl) īpan cē xihuitl. Nozan cateh chicōmpōhualmahtlāctli onēyi tōnalli (153) xiuhpan.

Other Languages

Copyright