रेने डेसकार्टस

Principia philosophiae, 1685

रेने डेसकार्टस (Rene Descatres. १५९६-१६५० )[१] आधुनिक गणितका प्रथम वक्तिको रूपमा चिनिन्छ उनि सन् १६१२ मा world of fashion भनिने पेरिसमा विश्वविद्यालयको शिक्षकका लागि गएका थिए। उनी र उनका साथी Mersenne ले दुई वर्षको अवधि गणितको लागि छुटाएका थिए यो समयमा मानिस शिक्षा पछि सेनामा कि चर्चमा संलग्न हुन्थ्ये तर रेने ले सेनामा प्रवेश गरे ।

  1. Analytical geometry मा आधुनिकताको प्रवेश गराए ।
  2. Line Segmentलाई algebraic letter ले जनाए ।
  1. Sharma Omprasad and Chattri Debbahadur "History of Mathematics" Cambridge publication Kalimati Kathmandu, Nepal P.१५२

Other Languages

Copyright