Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst

Het door de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst georganiseerde Nederlandsch Muziekfeest in 1912.
Spotprent uit 1902, gepubliceerd in de Amsterdamse Courant van 17 januari 1902, naar aanleiding van het Nederlands Muziekfeest in Amsterdam in 1902. Men ziet Willem Mengelberg als troubadour, en de "pruimpjes" die uit de boom zijn gevallen verbeelden diverse componisten.

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (afgekort MBT) is een Nederlandse organisatie voor koren die op neutrale basis de zangkunst beoefenen. Bij de MBT zijn meer dan 140 koren met in totaal ongeveer 6000 leden aangesloten.

De MBT ondersteunt de aangesloten koren door middel van een muziekbibliotheek, adviezen op financieel, bestuurlijk en juridisch gebied en informatie op muzikaal gebied. Daarnaast is de MBT betrokken bij muziekconcoursen en -prijzen en stimuleert men het muziekwetenschappelijk onderzoek.

De Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst werd door A.C.G. Vermeulen opgericht op 19 en 20 april 1829 in Amsterdam. Men deed dit naar analogie met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die sinds 1784 bestond. Er werden meteen ook lokale afdelingen opgericht, bijvoorbeeld in Amsterdam, Dordrecht, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze MBT-afdelingen richtten op hun beurt weer muziek- en/of zangscholen op. Deze instellingen zijn vaak de basis van de tegenwoordige, door de overheid gesubsidieerde, muziekscholen en conservatoria, bijvoorbeeld het Conservatorium van Amsterdam. De onderwijstaken van de MBT zijn in de loop der tijd overgenomen door de overheid.

Ook werden er door de lokale afdelingen vaak koorafdelingen opgericht, die leidden tot de tegenwoordige Toonkunstkoren, die in verschillende Nederlandse steden actief zijn.

In de 19e eeuw organiseerde de Maatschappij ook muziekfeesten. Deze duurden 2 of 3 dagen. De muziekfeesten werden met veel vertoon georganiseerd en ook het aantal tegelijkertijd optredende zangers en musici was vaak erg groot. In 1907 werd het laatste muziekfeest georganiseerd, nadat eerdere edities al een versobering hadden ondergaan.

De oprichting van de Maatschappij was deels ingegeven door nationalistische motieven. Men wilde het volk vormen en de cultuur van de eigen natie bevorderen. Gevolg van de oprichting was tevens dat de compositie van uiteenlopende koormuziek (zowel begeleide als a capella) een sterke impuls kreeg.

Per 1 januari 2008 is van de "Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst" een deel afgesplitst in de "Vereniging Toonkunst Nederland" (VTN). Deze vereniging heeft de belangenbehartigingstaak van de MBT overgenomen en ook alle aangesloten koren zijn naar deze vereniging over gegaan. De oorspronkelijke "Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst" is daarnaast blijven bestaan, maar kent geen leden meer en houdt zich alleen bezig met het beheer van de diverse fondsen.


Other Languages

Copyright