Numismaat

Een numismaat (Engels: numismatist, Duits: Numismatiker) is een deskundige op het gebied van de numismatiek (munt- en penningkunde) of een gevorderde verzamelaar of handelaar op dit gebied. (Aan de Universiteit Leiden bestaat het vak "Antieke Numismatiek", een bijvak bij de studie Archeologie.)

Copyright