Selection sort

Animatie van selection sort.

Selection sort is een sorteeralgoritme. Selection sort is een eenvoudige maar ook inefficiënte sorteermethode. Zij heeft een complexiteitsgraad van O(n2).

De methode werkt als volgt:

  1. Zoek de kleinste waarde in de lijst.
  2. Verwissel het met de eerste waarde in de lijst.
  3. Herhaal de bovenstaande stappen met de rest van de lijst.


Een voorbeeld in Java van Selection Sort.


Een voorbeeld in Csharp van Selection Sort.

Copyright