Find a Grave

Logo

Find a Grave er ein amerikansk kommersiell nettstad som let brukarar søka etter og leggja til ein database over gravstader. Det har hatt Ancestry.com som eigar sidan 2013.

Nettstaden inneheld oppføringar om kyrkjegardar og graver over heile verda. Oppføringar for individ kan omfatta fødsels- og dødsdato, føde- og dødsstad, biografisk informasjon, gravstadsinformasjon, fotografi og opplysinger om dei som har bidratt med informasjon. Nettstaden har også eit diskusjonsforum.

Nettstaden blei opprettet av Jim Tipton i Salt Lake City i 1995, som hadde som hobby å vitja gravstaden til kjende personar. [1] Medan omfanget opphavleg var avgrensa til kjende personar sine gravstader, blei det etterkvart utvida til å inkludera alle avdøde.[2][3]

Fotnotar

Copyright