Kassettband

Lydkassett

Kassettband er eit magnetisk lydband plassert i ein plastikkasett. Dei vart mest nytta som lagringsmedium for musikk og tale. Kasettbanda kan overspelast og nyttast fleire gongar. Formatet vart utvikla av det nederlandske føretaket Philips i 1962 og marknadsført i 1963.

Copyright