Lyrikar

Diktaren Hakuraten ser eit skrømt som les opp eit dikt. Japansk tresnitt frå 1800-talet.

Ein diktar, lyrikar eller poet er ein forfattar som skriv lyriske eller poetiske tekstar — dikt.

The Distrest Poet, 'Den fortvilte diktaren', måla av William Hogarth på 1700-talet.

Copyright