Maurice Denis

Maurice Denis (25. november 187013. november 1943) var ein fransk, symbolistisk målar og grafikar, ein av skiparane av kunstnargruppa Les Nabis.

Odilon Redon: Maurice Denis, 1903

Denis var son til ein tenestemann ved dei franske jarnbanene. I 1871 flytta familien til Saint-Germain-en-Laye ved Paris, som vart heimstade til Denis resten av hans liv. Frå 1888 var han elev ved Académie Julian i Paris, der Paul Sérusier lærte han opp i målarstilen til Pont-Aven-skulen. Han stilte ut fyrste gongen i Paris-salongen i 1890, og fekk publisert ein artikkel om kunstteori i tidsskriftet Art et Critique. På same tid var han med å skipe kunstnargruppa «Les Nabis», saman med Pierre Bonnard, Paul Sérusier og Édouard Vuillard. I 1891 deltok han med eigne verk då Nabis-gruppa stilte ut fyrste gongen. Denis vert rekna som den viktigaste teoretikaren i gruppa.

Under sine Italia-reiser mellom 1890 og 1895 studerte han verk frå renessansen, særleg arbeid av Piero della Francesca. Denis tok oppdrag som dekorasjonsmålar av ei kyrkje i Les Vesinet, han arbeidde med tresnitt som galleristen Ambroise Vollard stilte ut 216 av i 1903, og han illustrerte eit diktverk av lyrikaren Paul Verlaine. Denis la ut på fleire reiser, mellom anna besøkte han Moskva i 1909, Algerie og Tunisia i 1921, Palestina og Hellas i 1924, samt USA og Canada i 1927.

Denis skapte bilete i enkle former, med mjuke linjer og flater i bleike fargar. Mellom hans arbeid tel akvarellar, lerretsmåleri og grafikk, samt bokillustrasjonar. Frå året 1919 søkte han fyrst og fremst å gjenopplive den religiøse kunsten, saman med Georges Desvallières grunna han «Verkstaden for kyrkjekunst». I 1920 laga han altarmosaikken i Basilika Abtei Saint-Maurice i kantonen Valais i Sveits. Mosaikkmotivet viser kroninga av helgenen Mauritius.

Denis døydde i 1943, etter å ha vorte påkøyrd av ein bil.

Copyright