Overdose

Helsepersonell gir akuttbehandling til ein som har tatt overdose

Overdose er inntak av ein større mengde lækjemiddelar eller andre stoff enn det som er medisinsk forsvarleg. Overdosar kan føra til død, koma eller permanente skadar. Fenomenet er velkjend blant narkotikamisbrukarar og som ein sjølvmordsmåte.

Copyright