Skanör og Falsterbo

Koordinatar: 55°24′2.0196″N 12°50′17.560″E

Skanörs (og seinare òg Falsterbos) byvåpen, som symboliserer Skanör borg og sildefisket.
Fotografi frå midten av 1800-talet.
Skanörs borgruin og St. Olofs mellomalderkyrkje.
Fiskerhytten på Östergatan.
Skanör og Falsterbo, ca. 1900.

Skanör og Falsterbo er ein svensk by i Vellinge kommun i Skåne län i Skåne. I 2000 hadde tettstaden 6 861 innbyggjarar.

Skanör og Falsterbo er to tvillingbyar som nesten er vokse saman. Fram til 1754 var det to byar. Byene er kjende for attraksjonar som Falsterbohus, Skanør borg og ikkje minst Skånemarknaden i mellomalderen, frå den gongen Skåne var ein del av Danmark.

Copyright