Leiesoldat

Leiesoldat er en soldat som gjør tjeneste i et fremmed lands militærapparat og deltar i krig mot betaling.

Ifølge Genève-konvensjonene blir leiesoldater definert slik:

En leiesoldat
(a) er spesielt rekruttert lokalt eller utenlands for å kjempe i en væpnet konflikt;
(b) tar, faktisk, del i denne konflikten;
(c) er motivert til å ta del i konflikten først og fremst for personlig fortjeneste, som faktisk er lovet av, eller på vegne av en part i konflikten, materiell kompensasjon særdeles over det lovet til eller betalt til soldater av samme rang og funksjoner i de væpnede styrkene i den aktuelle parten;
(d) er ikke av nasjonalitet til en av partene, ei heller bor i et område under kontroll av en part i konflikten;
(e) er ikke en medlem av de væpnede styrkene av en av partene i konflikten; og
(f) har ikke blitt sendt av en stat som ikke er del av konflikten på offisielt oppdrag for den staten.

Det skal merkes at USA og mange andre land ikke har skrevet under på denne Protocol Additional GC 1977 til Genève-konvensjonene.

Væringer fra vikingtida var en type leiesoldater på 900- og 1000-tallet. Mest kjent er oppgavene deres i Miklagard. Sveitsergarden er leietropper som fra slutten av 1400-tallet fram til idag har tjent som livvakter og seremonielle vakter ved enkelte europeiske hoff og i Vatikanstaten. Den franske fremmedlegionen består av kontraktansatte leiesoldater fra hele verden. Academi, tidligere kalt Xe Services LLC, Blackwater USA og Blackwater Wordwide, er en internasjonal organisasjon som består av militært personell fra hele verden. De har blant annet arbeidet i Irak-krigen som sikkerhetsvakter og støtte til den USA-ledede, internasjonale koalisjonen der.

[1]

  • De 10 000 De 10 000 (år 350 f.Kr.) var trolig historiens første leiesoldater. I tjeneste hos den persiske fyrsten Kyrios d.y
  • Det hvite kompani Det hvite kompani var en gruppe engelske og tyske eventyrere som kjempet i de mange kriger i Italia på 1300-tallet.
  • Det katalanske kompani Det katalanske kompani (1302). En gruppe som vervet seg for den bysantinske keiser Andrnikus II.knuste den greske hæren i slaget ved Refisos
  • Sveitsergarden (1500-tallet) Sveitsergarden. Pavens livvakter kjent for sine gule, blå og røde uniformer.
  • Fremmedlegionen. Fremmedlegionen (1830) ble opprettet av kong Ludvig Filip av Frankrike. Dagens mest kjente leiesoldater.
  • De internasjonale brigadene (1936). De internasjonale brigadene under Borgerkrigen i Spania hvor Norge deltok med om lag 250 mann.
  • De flyvende tigere (1941) De flyvende tigere var en gruppe amerikanske flyvere som før USA gikk inn i andre verdenskrig utgjorde en sveit som skjøt ned 236 japanske fly. Gruppen ble oppløst i 1943.

Copyright