11 ਫ਼ਰਵਰੀ

11 ਫ਼ਰਵਰੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ ਦਾ 42ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ 323 (ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 324) ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ।

Other Languages

Copyright