15 ਮਾਰਚ

15 ਮਾਰਚ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ 74ਵਾਂ (ਲੀਪ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 75ਵਾਂ) ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਲ ਦੇ 291 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ:

Other Languages

Copyright