2015

2015 (201 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਿਸੰਬਰ

ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਿਸੰਬਰ

ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ

ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ

27 ਜੁਲਾਈ , ਭਾਰਤੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸਟਰਪਤੀ ਏ ਪੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ

ਅਕਤੂਬਰ-ਦਿਸੰਬਰ


Other Languages

Copyright