Hochschule für Musik und Tanz Köln

Budynek w Kolonii

Hochschule für Musik und Tanz Köln - wyższa szkoła muzyczna w Kolonii z oddziałami (Abteilung) w Akwizgranie i Wuppertalu. Stanowi kontynuację Rheinische Musikschule utworzonej w 1845, od 1850 Conservatorium der Musik in Coeln. W Kolonii działa sześć wydziałów (Fachbereich) i Zentrum für Zeitgenössischen Tanz (Centrum Tańca Współczesnego).

Copyright