Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
Dzień 16 września
Kraje  ONZ
Typ święta międzynarodowe
Upamiętnia podpisanie Protokołu Montrealskiego
Podobne święta Dzień Ziemi,
Światowy Dzień Środowiska

Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, ang. International Day for the Preservation of the Ozone Layer - coroczne święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 19 grudnia 1994 roku[1] (rezolucja 49/114)[2] obchodzone 16 września w rocznicę podpisania Protokołu Montrealskiego (1987) w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Obchody Dnia mają na celu propagowanie działań służących realizacji celów Protokołu i jego aneksów w sprawie ochrony warstwy ozonowej, która chroni Ziemię i życie na niej przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym.

Copyright