Spektakl

Widowisko Don Kichot w Teresa Carreño Cultural Complex (2013)

Spektakl lub widowisko teatralne (fr. spectacle, łac. spectaculum) – utwór dramatyczny lub inne dzieło sztuki teatralnej odegrane przez aktorów przed zgromadzoną w tym celu publicznością. Widowisko teatralne stanowi efekt połączenia różnych sztuk – literatury (w wypadku przedstawienia dramatu), sztuki aktorskiej, muzyki (zwłaszcza w przedstawieniach muzycznych, jak opera lub operetka), choreografii (zwłaszcza w przypadku widowisk baletowych). Koordynatorem i właściwym twórcą widowiska teatralnego jest przeważnie reżyser.

Widowisko teatralne jest złożonym systemem znaków. Do jego najważniejszych elementów znaczących należą:

 • gra aktorska realizowana głosowo
 • aktorska ekspresja motoryczna
  • aktorska ekspresja mimiczna
  • gestyka – ruch aktora na scenie
 • właściwości wyglądu aktora: jego typ urody, charakteryzacja, kostium lub maska
 • właściwości przestrzeni scenicznej
  • dekoracja
  • oświetlenie
  • rekwizyty teatralne
 • efekty akustyczne i muzyka

Copyright